امروز دوشنبه 6 خرداد 1398 | تعداد بازدید کننده امروز : 8 نفر | تعداد کل بازدید کننده ها : 15535 نفر
دوشنبه 6 خرداد 1398 | 8 | 15535
متوسطه اول احسان
ثبت نام در ثبت نام دبیرستان دوره اول - 99-98:
:
:
:
:
:
:
:
:
1 - سایز فایل حداکثر 2MB باشد.
2 - فرمت تصویر jpg یا png یا gif باشد.
3 - ابعاد تصویر حداکثر 300*400 باشد.

:
:
:
:
:
1 - سایز فایل حداکثر 2MB باشد.
2 - فرمت تصویر jpg یا png یا gif باشد.
3 - ابعاد تصویر حداکثر 450*620 باشد.

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

:

: