امروز سه شنبه 1 خرداد 1397 | تعداد بازدید کننده امروز : 27 نفر | تعداد کل بازدید کننده ها : 3277 نفر
سه شنبه 1 خرداد 1397 | 27 | 3277
متوسطه اول احسان

تاریخ و نحوه حضور جهت مصاحبه متعاقبا از طریق سایت اعلام خواهد شد.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
1 - سایز فایل حداکثر 2MB باشد.
2 - فرمت تصویر jpg یا png یا gif باشد.
3 - ابعاد تصویر حداکثر 300*400 باشد.

:
:
:
:
:
1 - سایز فایل حداکثر 2MB باشد.
2 - فرمت تصویر jpg یا png یا gif باشد.
3 - ابعاد تصویر حداکثر 450*620 باشد.

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

:
: