امروز دوشنبه 6 خرداد 1398 | تعداد بازدید کننده امروز : 8 نفر | تعداد کل بازدید کننده ها : 15535 نفر
دوشنبه 6 خرداد 1398 | 8 | 15535
متوسطه اول احسان
اخبار - فرهنگی هنری
این خبر در تاریخ 1396/12/05 در دسته فرهنگی هنری نوشته شده است
روز مهندس

روز مهندس مبارک


شکوفایی تمدن بشر، برآیند ایده های مهندسین تلاشگر است.
پنجم اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و مهندس گرامی باد
تعداد بازدید کننده : 118 نفر