امروز چهارشنبه 28 آذر 1397 | تعداد بازدید کننده امروز : 22 نفر | تعداد کل بازدید کننده ها : 11400 نفر
چهارشنبه 28 آذر 1397 | 22 | 11400
متوسطه اول احسان
اخبار - پرورشی
این خبر در تاریخ 1395/12/07 در دسته پرورشی نوشته شده است

برگزاری مسابقات تئاتر


برگزاری مسابقات تئاتر دانش آموزان متوسطه اول و کسب مقام
برگزاری مسابقات تئاتر

برگزاری مسابقات تئاتر

برگزاری مسابقات تئاتر

تعداد بازدید کننده : 350 نفر