امروز چهارشنبه 2 آبان 1397 | تعداد بازدید کننده امروز : 6 نفر | تعداد کل بازدید کننده ها : 8910 نفر
چهارشنبه 2 آبان 1397 | 6 | 8910
متوسطه اول احسان
اخبار - پرورشی
این خبر در تاریخ 1395/12/07 در دسته پرورشی نوشته شده است

برگزاری مسابقات تئاتر


برگزاری مسابقات تئاتر دانش آموزان متوسطه اول و کسب مقام
برگزاری مسابقات تئاتر

برگزاری مسابقات تئاتر

برگزاری مسابقات تئاتر

تعداد بازدید کننده : 337 نفر