امروز شنبه 26 آبان 1397 | تعداد بازدید کننده امروز : 62 نفر | تعداد کل بازدید کننده ها : 10161 نفر
شنبه 26 آبان 1397 | 62 | 10161
متوسطه اول احسان
کادر اداری
رضا هاشمی
سمت : مدیر
نام : رضا هاشمی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
مهران سپهری نیا
سمت : معاون اجرایی
نام : مهران سپهری نیا
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
حمیدرضا تابنده
سمت : معاون پایه هشتم
نام : حمیدرضا تابنده
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
کامران محمدی
سمت : معاون پایه هفتم
نام : کامران محمدی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
علیرضا گلستانی
سمت : متصدی رایانه
نام : علیرضا گلستانی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
گلرخ کرداقلی
سمت : متصدی امور دفتری
نام : گلرخ کرداقلی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
سها اکرمی
سمت : مسئول کتابخانه
نام : سها اکرمی
میزان تحصیلات : دیپلم
آدرس ایمیل :
حمیدرضا پیروی
سمت : معاون پرورشی
نام : حمیدرضا پیروی
میزان تحصیلات : فوق دیپلم
آدرس ایمیل :