امروز چهارشنبه 27 تیر 1397 | تعداد بازدید کننده امروز : 15 نفر | تعداد کل بازدید کننده ها : 4746 نفر
چهارشنبه 27 تیر 1397 | 15 | 4746
متوسطه اول احسان
کادر اداری
عبدالرسول  سیف زاده
سمت : مدیر
نام : عبدالرسول سیف زاده
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل : روانشناسی
حمیدرضا پیروی
سمت : معاون پرورشی
نام : حمیدرضا پیروی
میزان تحصیلات : فوق دیپلم
آدرس ایمیل :
عبداله کیوانشکوه
سمت : معاون اجرایی
نام : عبداله کیوانشکوه
میزان تحصیلات : فوق دیپلم
آدرس ایمیل :
حمیدرضا تابنده
سمت : معاون فناوری
نام : حمیدرضا تابنده
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل : ژئولوژی
کامران محمدی
سمت : معاون آموزشی
نام : کامران محمدی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل : روانشناسی
علیرضا گلستانی
سمت : متصدی رایانه
نام : علیرضا گلستانی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل : کامپیوتر
گلرخ کرداقلی
سمت : متصدی امور دفتری
نام : گلرخ کرداقلی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل : زمین شناسی
سها اکرمی
سمت : مسئول کتابخانه
نام : سها اکرمی
میزان تحصیلات : دیپلم
آدرس ایمیل : تجربی